ERP systém je srdcem firmy. Řada firem však trpí srdeční nedostatečností

Podnikové informační systémy dnes hrají klíčovou úlohu v chodu drtivé většiny firem, ať už si to uvědomují, či nikoliv. O významu ERP systémů pro firmy, o jejich budoucnosti i o tom, jak pomáhají v době koronaviru, jsme si popovídali s Martinem Kršňákem, který v Asseco Solutions zastává pozici business development director.

Jakou roli podle vás hraje ERP systém v životě současných firem?

Naprosto klíčovou. Podnikový informační systém je dnes bez nadsázky srdcem každé větší firmy. A pokud se dostaví srdeční nedostatečnost, zbytek organismu trpí. Tak je tomu i u firem. Základem řízení všech firem jsou dobře pokryté a zvládnuté procesy. Pokud si uvědomíme, že každý proces má svůj vstup a výstup, a pokud průběh takového procesu chceme automatizovat a digitalizovat, musíme splnit dvě základní podmínky. Tou první je standardizace vstupu a výstupu a druhou je automatizace jejich zpracování. Na obou koncích totiž můžete mít z principu buď člověka, nebo technické zařízení. Ani jednu z podmínek dnes už není možné plně zabezpečit jen s lidským faktorem. Na řadu tedy přicházejí ERP systémy.

Ty dnes ale mají všechny aspoň trochu větší firmy. Přesto se ne všem daří klíčové procesy zvládat tak, jak by si jejich zákazníci a mnohdy i zaměstnanci představovali.

Přesně tak to je. Je ale třeba si uvědomit, že ne každé srdce musí být zdravé. Někdy přitom může být problém v samotném srdci, tedy v ERP systému, který třeba není schopný pokrýt všechny potřeby firmy nebo který jim prostě už nestačí. Jindy ale může být problém i v tom, že srdce nemá dostatek kyslíku, že nefunguje jeho cévní zásobení – a to se bavíme o případech, kdy nebyla dostatečně dobře zvládnutá implementace, kdy systém pracuje s neaktuálními či nesprávnými údaji anebo kdy management či implementační tým nezvládly celou implementaci dostatečně dobře. Pak tu máme ještě třetí případ, kdy se o srdce prostě špatně staráme, kdy pro nás není důležité. Důraz na důležitost ERP systému leží na bedrech většinou manažerů a samozřejmě i jednotlivých zaměstnanců, kteří s ním pracují.

Řada firem k implementaci ERP systému přistupuje s očekáváním celkového zefektivnění chodu firmy, tedy zrychlení, zlevnění a zvýšení kvality produkce či služeb té které společnosti. Praxe však naráží většinou na fakt, že firmy řeší v rámci digitální transformace izolované procesy, nikoliv celek. Jenže teprve ve chvíli, kdy budete mít digitalizované a automatizované všechny navazující procesy, budete maximálně efektivní. ERP systém není nějaké izolované samospásné řešení, je to jen nástroj, který je potřeba začlenit do každodenního chodu firmy a umět ho také využít k jejímu řízení.

Je podle vás pořád časté ono vnímání ERP systému jako něčeho samospásného, co jen stačí naimplementovat a všechno pak bude vyřešené?

Někdy ano a je to dáno historicky. Před patnácti lety byly ERP systémy vnímány především jako místo, kde je zachycena podniková realita. Uměly pomoci s evidencí vstupů a s návrhem výstupů. Částečně automatizovaly některé činnosti, které se do té doby děly zcela mimo systém, ale naprostá většina kroků byla závislá na interakci uživatele. Dokud nebyl uživatelem zpracován jeden typ záznamu, nevznikl záznam návazný. Rozhodně také nebylo zvykem, aby byl ERP systém napojen na další, zejména externí systémy, aby firmu reálně pomáhal řídit. Byl to prostě jen víceméně izolovaný nástroj, který pomáhal usnadňovat nějakou práci, ale nic víc.

Dnešní ERP systémy jsou však komunikační páteří firmy. Ukážu vám to na příkladu obchodně-výrobní společnosti, která svůj sortiment sama vyrábí a prodává online. Před patnácti lety někdo ručně zapsal objednávku, někdo ručně objednal zboží, někdo ručně zaplánoval výrobu, někdo ručně zaevidoval expedici, někdo ručně vystavil fakturu a někdo ručně napsal zprávu zákazníkovi – zboží vám expedujeme. ERP systém byl vlastně jen taková sofistikovanější databáze s účetnictvím a skladovým hospodářstvím. Dnešní ERP systém je na tom ale naprosto jinak. Sám dokáže všechny tyto kroky nejen plně digitálně a automatizovaně zpracovat, ale je schopen díky otevřeným rozhraním řídit i navazující systémy, propojit došlé platby do banky s expedicí objednávek a dalšími procesy, či dokonce připravit zboží k expedici přes externí logistické partnery.

Změnilo se nějak vnímání ERP systému během pandemie koronaviru? Profitovaly na tom firmy, které se o své srdce dobře staraly?

Samozřejmě že ano. Řada firem, které využívají svůj ERP systém naplno, vlastně nepotřebuje, aby zaměstnanci, kteří s ním pracují, nutně fyzicky seděli ve firmě. Nemám teď přirozeně na mysli dělníky, kteří s ním pracují u výrobního stroje při odvádění výroby, nebo skladníky ve skladu, ale obchodníky, nákupčí, účetní, manažery či personalisty. Když jsou automatizovány všechny navazující procesy a ERP systém je opravdu i onou komunikační páteří firmy, jako je tomu u našeho HELIOSU Orange a HELIOSU Nephrite, mohou právě tito zaměstnanci pracovat odkudkoliv. K tomu jim v řadě firem dopomáhají i mobilní řešení, jako je HELIOS Mobile či HELIOS Zoom, anebo třeba cloud jako náš ERPORT.

Právě takové firmy pak zvládly a stále zvládají koronavirovou krizi mnohem snáz. Jednoduše proto, že nepotřebují, aby byl zaměstnanec, který zpracovává nějakou agendu, fyzicky v práci. Veškerou komunikaci a evidenci je schopen vyřídit z domova, a to včetně různých schvalovacích workflow a podobně. Nová generace našich systémů je schopná veškeré vstupy evidovat elektronicky a řadu výstupů vygenerovat automaticky, bez nutnosti lidského zásahu. Když totiž uděláte z ERP systému dobře fungující srdce firmy, tak vás takové srdce podrží i při extrémní zátěži.