Firma 2 MAX chtěla zefektivnit výrobu, HELIOS Orange přinesl mnohem víc

Společnost 2 MAX se od roku 2004 soustředí na dřevovýrobu. Se svými 110 zaměstnanci vyrábí kompletní produkty, od surové kulatiny až po výsledný produkt, včetně povrchové úpravy a následného balení. V roce 2018 hledala firma způsob, jak zefektivnit svoji výrobu. Nakonec si k tomu vybrala HELIOS Orange, který jí přinesl mnohem víc.

Maximální efektivitu potřebovala firma podpořit informačním systémem

Společnost 2 MAX se dlouhodobě snaží fungovat s co největší efektivitou, a to nejen při nakládání se dřevem. Tam ostatně v rámci minimalizace dopadů své výroby na životní prostředí zavedla zpracování zbytkových a nepotřebných odřezků na dřevěné brikety, které prodává svým velkoobchodním partnerům i maloobchodním odběratelům. Firma historicky využívala několik různých specializovaných podnikových informačních systémů. V roce 2018 však klíčová část výroby, pila, už nezbytně nutně potřebovala efektivnější evidenci výroby, a tak přišel požadavek na změnu.

Procesní analýza vyústila ve sjednocení všech agend do HELIOSU Orange

O procesní analýzu, stejně jako o následnou implementaci, se postarala společnost CATHEDRAL Software, jež firmě 2 MAX dodávala jeden ze specializovaných systémů – ArisCAT. Procesní analýza poměrně rychle ukázala, že nejlepším řešením současné situace by byla implementace jediného komplexního informačního systému, který by nejen vyřešil problémy s evidencí výroby, ale také by odstranil celou řadu ruční administrativy v oblasti účetnictví a cel, ale i dalších výkazů. CATHEDRAL Software jako optimální řešení navrhl použít systém HELIOS Orange v nové edici iNUVIO. Ten totiž umožňoval pokrýt veškeré stávající i nové agendy a zároveň zachovat chod výroby v systému ArisCAT, který je pro něj dostupný ve formě zásuvného modulu.

Implementace proběhla v několika fázích

Celá implementace, i s ohledem na postupný převod agend pokrývaných dříve v jednotlivých podnikových informačních systémech, byla rozdělena celkem na tři fáze. Jako první přišla na řadu pila, kde byla potřeba změny nejzásadnější. Hned po ní následovalo nasazení systému HELIOS Orange také ve skladech. Spolu s tím firma nasadila mobilní aplikace pro přeskladňování balíků a odvádění operací krácení hranolů, což přineslo další zefektivnění chodu výroby a skladů. V poslední etapě v listopadu 2019 přišla na řadu ekonomika, včetně účetnictví a cel. To už ale bylo víceméně jasné, že vedení společnosti bude chtít využít ještě jednu z výhod nového HELIOSU Orange, a to vestavěnou business intelligence. Její nasazení pak 2 MAX dokončila v únoru 2020.

HELIOS Orange přinesl firmě radikální zvýšení efektivity všech klíčových procesů

Přínosy přechodu na HELIOS Orange nakonec byly mnohem zásadnější, než bylo původní očekávání firmy. Díky využití odváděcích terminálů a čteček ve výrobě má teď 2 MAX naprosto přesnou kontrolu nad celým výrobním procesem. Tato kontrola se však netýká jen kapacitního plánování, ale také ekonomiky.

Společnost 2 MAX velkou část své výroby dodává do zahraničí. Obvykle se jedná o dlouhodobé objednávky, které se vykrývají průběžně a mohou se táhnout i několik měsíců. Teď má o nich v HELIOSU Orange dokonalý přehled. Zodpovědní manažeři neustále vědí, kolik zboží a kdy se již z dané objednávky vyexpedovalo a vyfakturovalo i kolik ho ještě zbývá. Automatizace celého pilařského procesu výroby navíc pokročila až na úroveň automatického generování veškerých dokladů. Třešničkou na dortu se stalo mzdové ohodnocení pracovníků na základě skutečné efektivity práce, které se automaticky rovnou promítá do mzdového účetnictví. K důležitým zlepšením došlo také ve skladu, a to hlavně díky mobilním terminálům, jež výrazně usnadňují přeskladňování jednotlivých balíků.

Obrovské změny zaznamenalo také řízení ekonomiky a financí. HELIOS Orange přinesl jednotnou evidenci prvotních dokladů a jejich logický tok. Nyní tak dochází k automatickému generování účetních případů do účetnictví přímo z prvotních dokladů. Vystavení faktury je teď otázkou jednoho kliknutí. Dřív to přitom vyžadovalo pět minut práce. K dispozici je plně elektronická komunikace s bankou, což odstranilo další ruční administrativu. Výraznou úlevou je i standardizace objednávkového formuláře, díky které lze importovat data položek z externích zdrojů (typicky od obchodních partnerů) do jednotlivých došlých objednávek.

Řízení firmy se posunulo na novou úroveň

Vedení si rovněž pochvaluje dokonalý přehled o dění ve firmě. Všechny informace o skutečném stavu firmy jsou teď na jednom místě. Jednotlivé pohledy do vestavěné business intelligence jsou navíc dostupné z webu a třeba i z mobilu, takže zkrátka vždy při ruce. Velkou výhodou jsou ucelené přehledy zachycující všechny průběžně se vykrývající objednávky. Díky tomu management může lépe plánovat obchod, výrobu, a hlavně další rozvoj společnosti na následující období.