Jan Fiala: „Přišel čas na radikální změny“

Jan Fiala je od letošního roku ředitelem divize realizace, která odpovídá za implementace a rozvoj řešení u zákazníků produktů HELIOS.

Jak vypadá situace na trhu po roce a půl pandemie? A jakými změnami za tu dobu prošly ERP systémy?

Co je pro firmy v oblasti podnikových informačních systémů důležité?

Firmy kladou důraz na dlouhodobé spolehlivé řešení nejen jejich aktuální situace. Nezáleží na tom, ve kterém oboru daná firma podniká, majitelé a manažeři všech firem se v této oblasti dívají na dlouhé roky dopředu. Soustředí se na zefektivnění a zlepšení fungování firmy v tom, co jí vydělává peníze. Ať už jsou to výroba, prodej, montáž, nebo třeba služby. Co se ale s pandemií změnilo, je důraz na to, jak se ERP systém ovládá, jak podporuje online spolupráci, jak umožňuje řešit problémy a úkoly na dálku.

Změnila pandemie nějak přístup firem k ERP systémům?

Pandemie přinesla radikální řez v podstatě do všech tržních segmentů. Zároveň ale zásadním způsobem změnila to, jak spolu lidé komunikují a spolupracují. ERP systém, ale i celá řada dalších nástrojů, jako jsou cloudová úložiště, VPN, nástroje pro online komunikaci a sdílení, jako např. Teams, to vše se dostalo do popředí. Firmy si náhle uvědomily kritický význam uživatelského prostředí aplikací, náročnosti jejich systémové správy i toho, jak moc jednoduše k nim lze přistupovat na dálku. I od ERP systémů tak chtějí jednoduchost, spolehlivost a snadnou online spolupráci. Jakýkoliv software je dnes mnohem více vnímán jako nástroj, který musí usnadňovat zaměstnancům práci.

Jak firmy při výběru a pořizování komplexního informačního systému uvažují?

Při výběru komplexního ERP systému se každý řídí svými prioritami a potřebami. Jinak na výběr hledí dravá, rychle rostoucí firma a jinak zase firma zavedená, která přechází z již nevyhovujícího ERP systému. V této druhé situaci se přitom během pandemie ocitlo relativně dost podniků. ERP systém, který před pandemií jakžtakž pokrýval potřeby společnosti, se často za radikálně změněných podmínek práce i trhu samotného rázem ukázal jako zcela nedostatečný. Firmy, které si takovou zkušeností prošly, jsou teď mnohem ochotnější k zásadním změnám, nejen v oblasti ERP systému, ale i v oblasti vnitrofiremních procesů, či rovnou restrukturalizace celého svého fungování.

Primární důvod k zavedení ERP je však obvykle vždy stejný – zefektivnění fungování firmy a z toho vyplývající zvýšení produktivity. Spolu s tím jde pak ruku v ruce důraz na zlepšení řízení. Nároky na správné a hlavně rychlé, v podstatě okamžité rozhodování během pandemie výrazně vzrostly. Bez moderního ERP systému a kvalitní business intelligence je to však prakticky nemožné, a to už i v segmentu malých a středních firem.

Co vlastně firmě taková razantní generační obměna ERP systému přinese?

To záleží na tom, jaký ERP systém firma dříve používala. Konkrétně u našich zákazníků, kteří využívali systémy HELIOS, se nám daří zajistit, že tyto radikální generační obměny nevyžadují reimplementaci ERP systému. To je pro zákazníky obrovská výhoda a úspora nákladů, protože takovou generační změnu lze provést relativně rychle a levně, bez razantních zásahů do chodu společnosti. 

Mění se teď během pandemie a generačních změn ERP systémů u firem jejich pohled na to, zda systém provozovat na vlastních serverech ve firmě, nebo v cloudu?

Tady stále cítíme na našem trhu trochu konzervativnější přístup, než je tomu ve světě. Pro firmy s vlastním IT oddělením je vlastní server stále volbou číslo jedna. Na druhou stranu je znát, že cloudová řešení začínají být pro část našich zákazníků zajímavá a postupně se tato oblast rozvíjí. Navíc, díky tomu, že našim zákazníkům nabízíme vlastní cloudovou platformu ERPORT, je tento posun pro české firmy snadnější a hladší.

Ing. Jan Fiala (narozen 1971) vystudoval obor radioelektronika na FEL ČVUT v Praze. Do Asseco Solutions nastoupil v roce 2018 a od letošního roku vede divizi realizace. Tato divize odpovídá za implementace a rozvoj řešení u zákazníků produktů HELIOS.

Jeho předcházejícím působištěm byla společnost Radium, kde pracoval od roku 2016 na pozici výkonného ředitele se specializací na IT a SW na zakázku. Před nástupem do této společnosti získával Jan Fiala manažerské zkušenosti například ve společnostech Hill-Rom, KaVo, Philips a dalších významných firmách.