Je libo reklamace s HELIOS Orange? V modulu QMS žádný problém!

V řadě oborů podnikání je na denním pořádku vyřizování reklamací. Zejména v maloobchodě je s tím spojena rozsáhlá agenda posuzování, výměn, oprav či vracení peněz. Pokud reklamace chcete dělat s minimem kliknutí a vše chcete mít přehledně přímo v systému HELIOS, máme pro vás řešení!

Řešení reklamací v modulu QMS

Pro jednoduché řešení reklamací v HELIOS Orange existuje modul QMS (Quality Management System) reklamace. Ten nabízí kompletní pokrytí celé agendy reklamací, od jejich přijetí a vygenerování příslušného formuláře pro zákazníka přes pokrytí celého workflow, včetně automatického generování příslušných přehledů a statistik, až po uzavření reklamace s vygenerováním e-mailu pro zákazníka. Modul QMS byl doplněn o sadu nových funkcionalit týkajících se přijatých reklamací. Díky tomu je přehlednější a jednodušší na ovládání.

Hlídání termínů i delegování úkolů

Díky naší nadstavbě modulu QMS můžete jednoduše a přehledně z jednoho místa hlídat termíny přijatých reklamací. Podbarvení záznamu reklamace vás upozorní, když se blíží datum jejího ukončení. Pomocí našeho řešení snadno vygenerujete úkoly například pro servisní techniky, které můžete delegovat na odpovědnou osobu. Vše se přitom zobrazuje v přehledném workflow, kde má každý k dispozici informace o počtu přijatých a vyřízených reklamací. Navíc máte k dispozici i nástroje pro vyhodnocení počtu reklamací a průměrné doby jejich zpracování.

Všechny reklamace na jednom místě

Řešení reklamací tedy zabere příslušným pracovníkům jen pár kliknutí přímo v prostředí HELIOS Orange. To umožňuje výrazně zrychlit celý proces a zajistit celkově vyšší efektivitu při vyřizování reklamací, a tím i spokojenost zákazníků. Výrazně se také sníží pravděpodobnost nedodržení zákonného termínu pro řešení reklamací. Modul pracuje s přednastavenými formuláři pro tisk protokolů (pro přijetí, vydání nebo zamítnutí reklamace) i s předpřipra­venými upozorněními pro zákazníky prostřednictvím e-mailu. Celý modul pro dva uživatele včetně sady vylepšení, instalace a konfigurace přitom vyjde jen na 30 tisíc korun.

TIP: Podívejte se, jak vypadá práce s modulem QMS reklamace v praxi.