Jiří Brych: Co nezměříte, to nezlepšíte

Společnost Asseco Solutions letos na podzim uvedla zbrusu nový ERP systém pro velké firmy s názvem HELIOS Nephrite. Jednou z jeho zásadních inovací je způsob, jakým pracuje s reportingem a vyhodnocováním informací o dění ve firmě. Na to, co je všechno nového, jsme se zeptali přímo produktového manažera HELIOSU Nephrite Jiřího Brycha.

Co vnímáte jako nejpalčivější problém českých velkých podniků?

Ono není asi až tak podstatné, co vnímám já jako ten nejpalčivější problém, jako spíš to, co vadí samotným manažerům těchto firem. Proto jsme před přípravou HELIOSU Nephrite udělali velký průzkum mezi více než 500 našich velkých zákazníků a jeho výsledky promítli právě do nového systému. Velmi často opakovaným tématem – vyjma srozumitelnosti uživatelského rozhraní systému, týmové spolupráce a tak dále – byla potřeba co nejlepší kontroly nad děním ve firmě. Manažeři zkrátka potřebují neustále přesná data pro svoje rozhodování. Ukázalo se, že na našem trhu je ve skutečnosti obrovská poptávka po tom, mít k dispozici aktuální data o dění ve firmě, o produktivitě práce, vytížení jednotlivých pracovníků, stavu jednotlivých projektů, zejména pak u výrobních firem se zakázkovou výrobou, ale i o reálné finanční efektivitě toho, co firma dělá.

Ale to přece nabízejí všechny profesionálnější podnikové informační systémy už roky.

Ne tak úplně. Je pravda, že všechny pokročilejší ERP systémy s „datem výroby“ po roce 2010 to umí velmi přesně měřit a s těmi daty pracovat. Velká řada firem tak má historicky velmi dobře zaznamenané všechny tyto údaje za mnoho let nazpátek. To, co ale reálně vázne, nebo přesněji co před příchodem HELIOS Nephrite vázlo, je schopnost dát klíčovým manažerům k dispozici aktuální přehled a interpretaci těchto dat. Proto si spousta z nich nechávala zpracovávat od oddělení controllingu dodatečné reporty, grafické interpretace trendů a podobně.

Na to ale dnes už vůbec není čas. Týden stará data, zejména v době koronaviru, mají mnohdy tu samou hodnotu jako ta z loňského roku. Proto jsme v novém systému vše přebudovali od základů. Každý uživatel systému si teď může nastavit vlastní dashboard, kde si sám zvolí pohled na data, která potřebuje, a to včetně těch z vestavěného business intelligence řešení. Máme tu navíc i samostatný modul pro finanční plánování, kde je možné sledovat všechny klíčové finanční ukazatele pro celou firmu, jednotlivá oddělení, zakázky, aktivity či nákladové okruhy. Management tak může v reálném čase získat přehled o skutečných nákladech a výnosech, což je zejména v době velmi rychle se měnícího kurzu koruny pro řadu českých firem klíčové.

Parádní je takzvaná aktivní plocha, která představuje jakousi homepage pro každého zaměstnance na míru. Umožňuje rozdělení plochy systému na specifické části, ve kterých můžete vidět rozdílný obsah, třeba soupis došlých faktur, vedle aktuální finanční bilanci, v dalším okně třeba obchodní pipeline, jinde zase koláčový nebo jiný graf výkonu systému – prostě nekonečné spektrum možností, které vám dají dokonalý obrázek o chodu firmy nebo vašeho oddělení během pár sekund a bez složitého hledání v systému.

Velkým tématem dneška je však i sledování produktivity práce uživatelů, která prý s přechodem na home office během krize kolem koronaviru klesla v průměru o deset až dvacet procent. Jak si poradil s home officem a produktivitou práce HELIOS Nephrite?

Práce z domova je vůbec fenomén letošního roku, na který jsme se ovšem připravili. Proto máme v HELIOSU Nephrite nástroje, které umožňují sledovat efektivitu práce přímo na dashboardech, stejně jako například vytížení strojů, naplnění kapacitního plánu výroby a jiné ukazatele. S přechodem zaměstnanců na home office se také ukázalo, že ve velkých firmách je potřeba monitorovat i stav samotného ERP systému. Proto jsme do HELIOSU Nephrite přidali samostatný modul pro monitoring systému, vyhodnocování vytížení a výkonnostních charakteristik databázového i aplikačního serveru. Jako třešničku na dortu jsme přidali modul pro interní IT helpdesk. Uživatelé systému na home officu tak získají stejnou míru IT podpory pro ERP systém, jako by byli v kanceláři. Stačí jen kliknout na příslušné tlačítko a pro IT oddělení se vygeneruje tiket, včetně aktuálního screenshotu z HELIOSU Nephrite. Pracovník IT oddělení pak může příslušnému zaměstnanci poradit úplně stejně, jako kdyby k jeho počítači přišel osobně. Takže ano, i na home office jsme stihli náš systém připravit. Jeho vývoj jsme totiž dokončovali až po skončení první vlny.

Samostatnou kapitolou je nativní možnost vytažení konkrétních agend do webového prostředí, takže je možné nejčastější úlohy zaměstnanců zadávat třeba z mobilního telefonu. Nedává smysl zatěžovat pracovníka, který do styku s ERP systémem přichází jen občas, plnohodnotnou verzí s plným spektrem funkcí. Jednak je nevyužije a jednak mu zbytečně tříští pozornost. Proto dává smysl v tomto případě vše zjednodušit, a navíc umožnit vzdálený, mobilní přístup.