Kdy už je čas nasadit manažerské účetnictví

Manažerské účetnictví je klíčovou součástí strategického řízení firmy. Má však smysl až u firem určité velikosti. Také naše systémy umí pracovat s ním i bez něj. Co vám může přinést jeho zavedení a co může způsobit, když ho ve firmě nebudete mít?

Nevytahuju se, rostu

Růst je snem každého podnikatele. Tedy do té doby, než se stane realitou. Pomalý růst jde často zvládnout bez větších zásahů do struktury řízení a nastavených procesů. Firma se na něj může postupně adaptovat, dospět do fáze, kdy zjistí, že potřebuje ERP systém, v klidu ho implementovat a pak řešit další změny.

Dokonce i firmy bez jasně definovaných procesů dokážou někdy docela dobře růst. Horší je skokový růst. Ten u řady firem vede k nekontrolovanému nárůstu zásob a nákladů. Toho si firma nemusí hned všimnout, přestože to má kritické dopady na ziskovost její činnosti.

Čím širší portfolio produktů a služeb, tím těžší je pak identifikace toho, co přesně přispělo k tak razantnímu růstu aktiv a nákladů, co je pro firmu vlastně ziskové a co není. A právě k tomu slouží manažerské účetnictví – tedy nástroj, který pomáhá evidovat, třídit, seskupovat, analyzovat a uspořádávat informace o tom, co se ve firmě vlastně děje, i o tom, které její činnosti jsou finančně nebo časově náročné a jak moc.

Když řešíte ziskovost projektů a výrobků

S tím bytostně souvisí i další věc, k níž každá firma při růstu dospěje – identifikovat, co jsou ty nejziskovější produkty, služby, trhy, oblasti, na které se má firma soustředit teď a na které se soustředit do budoucna. Najít vlastně ty své hvězdy, dojné krávy, otazníky a prašivé psy, jak bychom řekli terminologií BCG matice.

Odhalit skutečnou marži na produktech a službách přitom nemusí být vždy jednoduché. Provozní slepota podpořená nedostatkem přesných dat totiž může snadno vyústit v to, že za nejziskovější produkty můžeme považovat ty, které jsme v roli manažera sami uvedli nebo které vídáme, že se nejvíce prodávají. Právě manažerské účetnictví nás ale často může uvést do reality. Napravit všechna zkreslení, ať už daná naším vlastním vnímáním, či dojmy lidí pod námi. A HELIOS GreenHELIOS Orange vás v tom dokážou plně podpořit.

Manažerské účetnictví jako základ kalkulačních vzorců

Větší a/nebo projektově zaměřené firmy pak bez manažerského účetnictví už prakticky nedokážou fungovat. Důvod je vcelku jednoduchý – potřeba využívat pokročilejších modelů oceňování. Target Costing typický pro automobilový průmysl a FMCG nebo Cost plus využívaný v developerských projektech, ale také při účasti na tendrech, prostě nedokážou správně fungovat, pokud pro ně nemáte k dispozici přesná čísla. Kromě ceny externích vstupů je totiž potřeba znát i ceny práce jednotlivých oddělení i zaměstnanců a umět přiřadit jak přímé náklady (např. na skladovací prostory, práci projektového manažera), tak i ty nepřímé (náklady na účetní oddělení, HR oddělení, pronájem firemního sídla, telefony apod.).

Neváhejte příliš dlouho

U manažerského účetnictví platí jedna důležitá zásada – nesmíte s ním příliš dlouho váhat, zejména ne v době růstu. Naštěstí, pokud vaše firma již využívá systémy HELIOS, je jeho zavedení o dost snazší. Zároveň také platí, že zavádět manažerské účetnictví příliš brzy, v malé firmě s několika málo zaměstnanci, může být někdy kontraproduktivní. Ve finále tak vždy hraje roli i trochu té manažerské intuice.