Lukáš Ontl: Koronavirus přinesl pozitivní změny, moderní technologie přijdou dřív!

Lukáš Ontl je v Asseco Solutions vedoucím oddělení inovací a rozvoje produktů a produktového managementu. Poslední rok se intenzivně věnuje aplikaci moderních technologií do stávajících produktů. S ohledem na svou původní roli produktového manažera velmi úspěšné edice iNUVIO systému HELIOS Orange má stále blízko i k tomu, jak vypadá současnost českých firem a trhu s ERP systémy. Zeptali jsme se ho proto, jak vnímá uplynulý rok a půl a jeho dopady na tento trh.

Jak podle vás ovlivnila pandemie byznys v segmentu ERP systémů? Změnila se nějak jejich úloha ve firmách?

Upřímně mě překvapilo, jak pozitivně. Obecně toto období potvrdilo celkový význam ICT, kdy ze dne na den přestaly platit letité návyky a postupy. V tom smyslu, že i přes nelehkou dobu si management mnoha firem uvědomil, že kvalitní ERP systém jim nejen pomůže překlenout toto období, ale zejména je připraví na budoucnost. Využili tak tuto situaci pro investice do nových řešení minimalizujících jejich závislost na přítomnosti konkrétních zaměstnanců na pracovišti a zvyšujících míru automatizace podnikových procesů. Témata jako digitalizace, automatizace, vzdálený přístup a s tím spojenou bezpečnost začalo řešit mnoho společností velmi intenzivně. Tímto směrem se posouvá i vývoj ERP systémů.

Které parametry tedy v současné době nejčastěji a v nejvyšší míře ovlivňují výběr nového systému? Podle čeho se organizace rozhodují?

Pokud nepoužiju otřepanou frázi „peníze až na prvním místě“, tak právě situace kolem koronaviru přinesla změny i do této oblasti rozhodování. Vedle standardních aspektů, jako jsou bezpečnost, intuitivnost, kvalita a flexibilita jak ERP systému, tak jeho dodavatele, se čím dál více zohledňují pojmy jako automatizace, bezobslužnost a integrovatelnos­t.   

Velkou roli při výběru hrají zejména reference a odborná doporučení. Jinými slovy, mít kvalitní ERP systém samo o sobě nestačí. Na trhu je převaha nabídky nad poptávkou. Vyhrávají ti dodavatelé, kteří mají dobré reference a vysokou spokojenost stávajících zákazníků. Zákazníci si dobře uvědomují, že si ERP systém nekupují pro to, co umí dnes, ale co bude umět dlouhodobě. Schopnost růst a vyvíjet se společně s budoucími požadavky je klíčová. Na to musí být připraven nejen vlastní ERP systém, ale i jeho dodavatel. Kvůli pandemii a změnám, které náhle nastaly, si tohle uvědomilo mnohem více firem.

Existují souvislosti, případně záměrná vazba mezi implementacemi nového ERP systému a průběhem digitální transformace v podniku?

Jednoznačně ano. Dnešní zákazník je velmi náročný a to je dobře. ERP systém dříve ve firmách vystupoval zejména v roli zpracovatele dat a poskytovatele výstupů. Dnes je daleko větším tématem digitalizace vstupů a jejich automatizované zpracování a vytěžování. To nám v důsledku umožňuje implementaci plně digitalizovaných procesů. Významně tak roste efektivita a rychlost zpracování transakcí a rapidně se snižuje chybovost dat. 

Které technologické a organizační trendy jsou nyní v oblasti ERP systémů na pořadu dne?

Určitě bych na prvním místě uvedl již zmíněná témata digitalizace a automatizace, která přímo napomáhají efektivitě společnosti využívající moderní ERP systém. V oblasti automatizace se postupně prosazuje využití technologie RPA (Robotic Process Automation), tedy plně automatizovaného zpracování opakujících se úkolů. Jde vlastně o nahrazení rutinní činnosti uživatele softwarovými roboty, kteří výrazně zvyšují efektivitu práce a snižují chybovost v datech zapříčiněnou lidskou chybou. Ta přitom u rutinních a nudných činností bývá poměrně častá.

Dynamicky se rozvíjí také machine learning, tedy využití umělé inteligence. Tam směřuje i značná část pozornosti našeho oddělení. Na tomto poli se již reálně využívají různé scénáře, od detekce anomálií až po predikce budoucích stavů na základě porozumění souvislostem v historických datech neboli regresní analýzy. Dám vám jeden jednoduchý příklad. Už jsme si zvykli na to, že již v okamžiku objednávání zboží na e-shopu víme, kdy nám ho doručí, nebo s přesností na desítky minut je možné ho vyzvednout. Dalším příkladem je predikce čerpání dovolených zaměstnanců či přednabízení nejvýhodnějšího dodavatele pro poptávané zboží. To by bez výše uvedených technologií nebylo jednoduše možné.

Nástup těchto technologií přitom díky pandemii značně akceleroval. Současný trend je takový, že cokoliv, co nemusí nezbytně nutně dělat lidé, by mělo být zajištěno ERP systémem. Ten se totiž nemůže dostat do karantény.