Novinky v HELIOS Orange aneb na co se letos můžete těšit

Ježíšek už je pár týdnů úspěšně za námi a většinu z nás teď nějakou dobu žádné dárky nečekají. My v HELIOSu ale zákazníkům nadělujeme celoročně. I když HELIOS Orange dostal největší nadílku v podobě zbrusu nové edice iNUVIO už loni, i letos pro vás chystáme celou řadu inovací, na které se můžete těšit.

Jak to bude s inovacemi v edici iNUVIO

„Oranžoví“ už vědí, že loni jsme přišli se zbrusu novou edicí HELIOS Orange. Pokud jste o ní doposud neslyšeli, tady pro vás máme 10 dobrých důvodů, proč se o edici iNUVIO zajímat. Ani letos nezůstane Orange pozadu.

Zatímco v posledních letech jsme soustředili maximální úsilí na vývoj nové edice, letos plánujeme se soustředit na rozvoj existujících funkcionalit edice iNUVIO. Letošní plán počítá s 50 % úsilí soustředěného na údržbu a rozvoj existujících funkcionalit systému a 50 % na vývoj novinek. A jen pro vaši představu – náš plán novinek pro HELIOS Orange na rok 2019 čítá celkem 190 různých témat.

Nový modul Projektové řízení

Pravděpodobně nejvýznamnější letošní novinkou bude zcela nový modul Projektové řízení. Ten bude určen pro všechny společnosti aplikující projektový přístup v rámci libovolných procesů uvnitř či vně organizace. Oproti současným tzv. projektům je projektové řízení mnohem komplexnější a je možné pokrýt celý proces, od obchodu přes výrobu, realizaci až po údržbu. Mezi cílové vertikály patří nejen montážní, servisní, výrobní společnosti, ale například i stavební a obchodní firmy či společnosti poskytující specifické typy služeb, jako jsou poradenství, překladatelství apod. Modul Projektové řízení umožňuje celý proces sledovat a řídit na vrcholové úrovni (finance, termíny, kapacity apod.), přičemž všechny tyto atributy příslušného projektu jsou přímo a automaticky ovlivňovány vstupy či změnami na úrovni jednotlivých prvotních agend. Navíc nebude chybět ani vizualizace projektů prostřednictvím Ganttových diagramů, velmi detailní a strukturovaný rozpočet a plánování či možnost přístupu z libovolného mobilního zařízení.

Inovace v řízení rizik

HELIOS Orange již několik let disponuje řešením pro řízení kvality (QMS). Ke stávajícím agendám však letos přibude jedna nová – řízení rizik. Ta reflektuje poptávku od našich zákazníků, kteří si prošli certifikacemi ISO 9001:2015 a novějšími.

Nová agenda pro řízení rizik pokryje dvě základní oblasti. Tou první je tzv. FMEA (Failure Mode and Effects Analysis) neboli analýza možného výskytu a vlivu vad. Tato analytická metoda odhaluje možná rizika již v rané fázi plánování a umožňuje stanovit významy vad, pravděpodobnostní charakteristiky vzniku vad a pravděpodobnostní charakteristiky jejich odhalení. Díky tomu firma může včas plánovat preventivní údržbu a opravy a přizpůsobit tomu svůj výrobní či servisní plán. A tím se dostáváme k druhé základní oblasti, kterou jsou kontrolní plány. Ty jasně stanovují, co, kdo, jak, čím a jak často má na produktu kontrolovat a kde má o tom provést záznam. Na tuto agendu navazují i další procesy v organizaci, jako je například příjem materiálu, výstupní kontrola, expedice, uskladnění apod. Nové řízení rizik vám proto pomůže pokrýt vše, co je spojené s novými nároky certifikací ISO 9001 a hlavně s cestou za co nejštíhlejší výrobou.

Mobilní řešení se dočkají řady novinek

V současné době připravujeme celkem tři nové mobilní aplikace. První z nich – Mobilní inventura majetku – pomůže zejména firmám s větším množstvím majetku a poboček. Druhé řešení se nazývá FotoDo a je propojené se systémem pro správu dokumentů přímo v HELIOSU. Jeho úkolem je pomoci s pořizováním a správou fotodokumentace v terénu. Třetí připravované řešení cílí na servisní společnosti a jeho úkolem bude pomoci při vykazování práce, při evidenci materiálu či náhradních dílů a plánování servisních zásahů prostřednictvím mobilních zařízení. Všech těchto řešení se přitom dočkáte už v letošním roce.

Hromada dílčích inovací

Ty největší novinky jsme popsali výše, největší množství z oněch 190 novinek se však bude týkat dílčích inovací v celé řadě modulů a oblastí. Kupříkladu pro modul Personalistika je v plánu vcelku robustní vývoj zaměřený jak na inovaci existujících funkcionalit, tak realizaci nových. Namátkově lze zmínit například: evidence uchazečů o zaměstnání a výběrová řízení, organizační struktura včetně obsazenosti a kvalifikačních předpokladů na konkrétní pracovní pozice, evidence pracovních úrazů, monitoring a analýza fluktuace či hodnocení zaměstnanců.

Výraznější revize stavu a celé řady vylepšení se dočká i modul Servis. Obecně téma servisu vnímáme jako důležité a plánujeme v tomto směru vyšší aktivitu. Nedílnou součástí je i výše zmíněné mobilní řešení.

modulu Finance se zase můžete těšit na kontrolu duplicit párovacího znaku v účetním deníku, přeúčtování při krácení poměrným koeficientem DPH (dle § 75 zákona o DPH), přepracované řešení finanční inventury v napojení na rejstřík ARES či v pokladním prodeji.

Další novinky pak směřují na samotné uživatelské rozhraní možnosti uživatelské customizace, podpora high DPI, další rozvoj infopanelu atd. V roce 2019 se tedy můžete těšit na celou řadu novinek, které se dotknou doslova každé součásti HELIOS Orange.