Proč (ne)mít ERP systém na vlastních serverech

Když se řekne ERP systém, lidé většinou zaměří svoji pozornost na procesy, workflow atd. Jenže celý systém také potřebuje nějaký hardware, na němž bude fungovat, nějakou serverovou platformu a také systémovou správu. A to je faktor, který už od středně velkých instalací je nutné brát v úvahu. Proč (ne)mít svůj ERP systém ve vlastní serverovně?

Co potřebuje ERP systém za hardware

Moderní výkonné ERP systémy jako třeba HELIOS Orange či HELIOS Green využívají serverovou platformu Microsoft Windows Server s databázovým Microsoft SQL Serverem. Ty jsou v aktuálních vydáních schopné zvládat už téměř libovolné objemy dat i transakcí. Mají také zásadní výhodu v tom, že jsou snadno dostupné jak na vlastních serverech (tzv. on-premise), tak i v cloudu.

Každý podnikový informační systém obsahuje obvykle dnes už gigantické množství dat, výjimkou nejsou ani desítky, či dokonce stovky gigabajtů. Základem hardwaru pro ERP systém je proto velké množství rychlé operační paměti, výkonné procesory s velkým množstvím jader a rozměrná SSD úložiště doplněná o pomalejší rychlé HDD. U rozsáhlejších systémů s velkým množstvím nestrukturovaných dat přichází ke slovu místo lokálního úložiště také SAN (Storage Area Network). Samozřejmostí by měla být i vysokorychlostní a zálohovaná síťová konektivita, aby uživatelé systému mohli naplno těžit z výkonu vašeho serveru.

To je však jen jedna strana mince. Tou druhou, možná ještě zásadnější, je dostupnost. Chod řady firem je bytostně závislý na tom, že funguje ERP systém. Jakmile má výpadek, není možné platit u pokladen, pokračovat ve výrobě, naskladňovat ani vyskladňovat zboží. Zajistit vysokou dostupnost pro váš server je obvykle mnohem nákladnější než jeho pořízení. Do dostupnosti promlouvá zálohování napájení, fyzické a softwarové zabezpečení i pravidelná systémová správa a údržba spočívající v péči o software, ale i hardware (výměny vadných disků, větráků, síťových karet, event. dalších komponent).

Vlastní infrastruktura dává kontrolu, ale dokáže i potrápit

A zde přichází ono dilema – provozovat svůj podnikový informační systém raději on-premise, nebo v cloudu? Pokud se rozhodnete pro on-premise, čeká vás několik zásadnějších investic. Pro větší systémy by měla být samozřejmostí serverovna s dostatečně zálohovaným napájením a fyzickým zabezpečením. Systémovou správou se vyplatí pověřit konkrétní pracovníky (nejméně dva), abyste zajistili zastupitelnost, ale měli kontrolu i nad tím, kdo všechno má k datům v systému administrátorský přístup. Někdy je možné správu samotného ERP systému outsourcovat dodavateli a na vlastních IT pracovnících nechat správu a údržbu serverové platformy + hardware.

Jasnou výhodou je, že nad hardwarem i softwarem máte absolutní kontrolu a všechna data jsou fyzicky umístěna u vás ve firmě. To je samozřejmě i nevýhoda, protože je lze případně všechna kompletně ukrást, ať už formou zkopírování, či dokonce absolutně, i se všemi datovými nosiči. Proto je vhodné u systémů umístěných on-premise pravidelně vytvářet kopie, které můžete odnést mimo budovu firmy, třeba do bankovní schránky.

Rizika z provozování systému on-premise jsou v zásadě dvojího druhu. Největším kamenem úrazu bývá, zejména u středních firem, výše zmiňovaná dostupnost. Ta se v praxi držívá mezi 99 % až výjimečně na 99,9 %, kdy celková doba výpadku dosahuje několika hodin až 3,7 (či 2,5 pracovního) dne za rok.

V menších firmách nepodceňujte lidský faktor

Další riziko už jsme nakousli výše – mohou jím být sami zaměstnanci. Jedná se hlavně o neautorizovaný přístup do serverovny a k datům, dlouhodobá nemoc jednoho či obou administrátorů, náhlé výpovědi, lidské chyby, za které zaměstnanci ručí jen ve smyslu zákoníku práce. Právě na lidský faktor je potřeba dávat pozor u menších firem, kde není snadné mít na správu a údržbu ERP systému vyhrazené dva až tři různé pracovníky, kteří budou stejně zkušení a vzájemně zastupitelní.