Proč (ne)mít ERP systém v cloudu

Poznali jste úskalí provozu ERP systému na vlastních serverech a přemýšlíte o cloudu? Nebo jen hledáte variantu, která vám nabídne největší komfort a dostupnost za nejméně peněz? Kdy se vyplatí uvažovat o provozu ERP systému v cloudu, jaká jsou rizika a jaké výhody?

Cloud nabízí snadné škálování a vysokou dostupnost, má však svá ale

Cloud je v dnešní době plnohodnotnou alternativou, jak získat potřebné servery a datová úložiště pro provoz vlastního ERP systému. Jeho jasnou výhodou je dostupnost. Řada provozovatelů cloudu garantuje dostupnost na úrovni 99,9 %, někteří však nabízejí i 99,99 %. O nic se nemusíte starat, správa a údržba hardwaru je na provozovateli cloudu. Výjimkou není ani systémová správa a údržba serverové platformy Windows Server / SQL Server ze strany poskytovatele cloudu.

Pro někoho může být jasná nevýhoda, že si nebude moci zvolit konkrétní hardware použitý v serverech. Pro jiného to však může být naopak o starost méně. Dalším, hlavně psychologickým aspektem je fakt, že pokud se rozhodnete pro cloud, veškerá svá firemní data budete umísťovat na vzdálené servery, které nebudou vaše. Tady se vyplatí pátrat po tom, kdo cloudové služby poskytuje a v které zemi jsou umístěné jeho servery, a to i z fyzikálních důvodů. Datové přenosy mají totiž tzv. latenci, zpoždění způsobené tím, že data lze přenášet jen rychlostí o něco málo pomalejší, než je rychlost světla. Navíc na každém síťovém prvku na trase dochází také ke zpoždění v řádu milisekund. Čím fyzicky vzdálenější servery s vaším systémem budou, tím pomalejší bude jakákoliv odezva systému. Cloudové služby umístěné v USA tak nejsou pro provoz informačního systému zrovna nejvhodnější. Ani pokud jsou servery fyzicky umístěny v Evropě, nemusí být pro vás latence spojení vždy vyhovující. U velkého množství požadavků je třeba latence 100 ms už příliš. Bavíme se totiž například o časovém rozdílu mezi stisknutím tlačítka na pokladně a zobrazením částky na platebním terminálu.

Jak to bude s GDPR?

Když už je řeč o fyzickém umístění dat, je namístě podívat se také na legislativní stránku věci. Podnikové informační systémy často obsahují osobní údaje, se kterými je nutné nakládat v souladu s GDPR. Pokud byste osobní údaje například zaměstnanců či klientů umísťovali do cloudu mimo EU, museli byste si u provozovatele cloudu zajistit, že bude s daty nakládat v souladu s GDPR.

Když využijete cloud fyzicky umístěný v EU, tahle starost odpadá, a pokud je umístěný přímo v ČR, je to legislativně ještě jednodušší. Když už je řeč o GDPR, vyplatí se poukázat i na jisté výhody cloudu – evidenci toho, kdo, kdy a za jakých okolností k serverům s daty přistupuje, máte v cloudu vždy velmi pečlivě vedenou, a to jak v případě fyzického přístupu k úložištím, tak v případě online přístupu k datům. Při využívání vlastních serverů řada firem už takto důsledná není, což může v případě šetření případného úniku dat představovat vážný problém.

Je libo cloud přímo pro HELIOS?

Pokud využíváte systémy HELIOS, máte však ještě jedno řešení – specializovaný cloud s názvem ERPORT pro provozování systémů HELIOS. Jak už jsme blíže popisovali v tomto článku, ERPORT je cloudová platforma společnosti Asseco Solutions pro spolehlivý provoz systémů HELIOS Orange a HELIOS Green. ERPORT garantuje 99,99% dostupnost, je provozován na území ČR, využívá moderní výkonné servery a spolehlivé úložiště od společnosti HPE, a hlavně je přímo navržen i provozován výlučně pro provoz systémů HELIOS, a to přímo námi, firmou, která tyto systémy vyvíjí. Pokud tedy už delší dobu uvažujete o cloudu, ale nebyli jste si stále jistí, ERPORT může být pro vás řešením.