Průmysl 4.0 převrací rozhodování naruby, nově bude decentralizované

S nástupem Průmyslu 4.0 přijdou zcela nové pořádky v oblasti rozhodování a řízení podniků, zejména v oblasti výroby a servisu. Manažerům totiž bude zdatně asistovat umělá inteligence a neuronové sítě. Operativní řízení se decentralizuje a mnohde se stane minulostí. Jak to bude v praxi vypadat?

Umělá inteligence zasáhne do řízení výroby

Jednou z klíčových charakteristik Průmyslu 4.0 je využití tzv. kyberfyzických systémů. To jsou výrobní systémy vybavené desítkami vzájemně propojených senzorů, napojené na systémy využívající neuronové sítě a umělou inteligenci, které řídí jejich chod na základě přesných dat a v reálném čase. Quality management, stejně jako správa a údržba se tak budou dít nonstop, v každé fázi výroby a bez nutnosti zásahu člověka či výrobního manažera. Stroje, přesněji inteligentní nástavby výrobních informačních systémů pro Průmysl 4.0, jako např. SCS, jsou už dnes schopny průběžně navrhovat změny kapacitních plánů výroby na základě dat ze senzorů. Podobné systémy přitom existují už teď. Kupříkladu český výrobce nápojů Catus, jenž ve své výrobě HELIOS Orange využívá možnost automatického sběru výrobních dat z balicích strojů a míchaček, evidenci skutečných časů zpracování i přiřazení pracovníků podílejících se na jednotlivých výrobních operacích. Tyto informace pak používá k efektivnějšímu řízení výroby.

Budoucnost s Průmyslem 4.0 přitom bude ještě lepší. Došla bílá barva v lakovací lince? Nevadí, do doby, než přijde od dodavatele, systém přeplánuje chod výroby, aby minimalizoval prostoje i přestavovací časy (nejen) této linky. Najeli jste v továrně už dříve na lean manufacturing? Tak tohle je „lean lean manufacturing“. Zůstává lean i tehdy, kdy se vyskytne neočekávaný problém v podobě výpadku dodávky materiálu nebo nečekané závady a opravy.

Servis se bude plánovat ad hoc a automaticky

A automatizace půjde ještě dál. V budoucnu bude i servis plánovaný bez lidského zásahu. Vlastně ještě dřív, než bude potřeba. Díky gigabajtům dat z desítek senzorů v každém stroji jsou inteligentní nadstavby pro Průmysl 4.0, jako např. SCS, schopny průběžně predikovat výskyt závady, a to v dostatečném předstihu. Na základě dat ze senzorů i předchozích zkušeností tohoto systému využívajícího umělou inteligenci tak dojde k naplánování údržby či servisního zásahu na daném stroji, které se však opět plně automaticky promítnou i do kapacitního plánu výroby.

Dařilo se vám po nasazení moderního ERP systému s kapacitním plánováním, jako je např. HELIOS Green, dosáhnout vytíženosti strojů nad hranicí 85 %? Vězte, že po přechodu na Průmysl 4.0 se využití vaší výrobní linky ještě značně zvýší. A k tomu všemu moderní výrobní stroje připravené na Průmysl 4.0 přinášejí i vyšší míru automatizace, která zvýší kvalitu a zkrátí průběžnou dobu výroby. Skutečná kapacita výrobní linky tak vzroste ještě o to víc.

Management získá tvrdá data pro taktické i strategické ří­zení

U Průmyslu 4.0 se často hovoří o masivním propouštění. Lidé už nebudou tolik potřeba, vše převezmou stroje. To se ale týká jen dělníků a operativního, či chcete-li, každodenního řízení výroby. Nároky, respektive možnosti v oblasti taktického a strategického řízení se naopak výrazně zvýší. Už dnes dávají moderní manažerské informační systémy nebo moduly pokročilých výrobních ERP systémů, jako např. HELIOS Green, managementu možnost nahlédnout detailně pod pokličku celé výroby. Kupříkladu společnost 2N Telekomunikace díky tomu dokáže na základě manažerských výstupů ze systému flexibilně měnit postupy ve výrobě. Znát nákladovost a časovou náročnost výrobků až na úroveň jednotlivých šroubků je už dnes standardem.

S nástupem Průmyslu 4.0 se však otevírá nová úroveň v podobě detailních analýz, forecastů a hlavně modelování alternativ. To vše postaveno na velmi přesných datech získaných z tisícovek senzorů v každé výrobní hale. Odchylka forecastů od budoucí reality při modelování jednotlivých scénářů bude minimální. Osvícení manažeři tak konečně dostanou možnost řídit chod výrobních podniků na základě tvrdých a přesných dat. To otevře zcela nové možnosti v oblasti strategického i taktického řízení. Inovační cyklus se razantním způsobem zkrátí a cena za inovace poklesne. Pro ty firmy, které toho budou umět využít a náležitě investují do IT, včetně výkonného privátního cloudu, jenž bude řešit matematické modelování a strojové učení řídicích systémů s umělou inteligencí. Taková je budoucnost průmyslu třetí dekády.