Řízení strategické změny v podnikovém informačním systému

Dobře zvládnuté řízení strategické změny je základem pro přežití firmy v podmínkách dnešního neustále se měnícího trhu. Plánování je dnes extrémně důležité, ale stejně tak je důležité umět plány i upravovat a měnit. A v tom vám mohou velice efektivně pomoci moderní podnikové informační systémy, jako jsou HELIOS Orange a HELIOS Green.

Tvrdá a přesná data jako základ

Základem dobře zvládnutého plánování bývají tvrdá, a hlavně přesná data. V podstatě libovolný podnikový informační systém umí sbírat, ukládat a zpracovávat téměř libovolné množství dat. Jenže důležité je, aby to byla ta „správná“ data a aby byla pravdivá. To, jak moc bude váš ERP systém schopen podporovat strategickou změnu, se paradoxně určuje již před jeho samotnou implementací, a to ve fázi analýzy procesů a potřeb.

Každá firma si během své existence projde okamžiky, kdy se něco nezačne dařit úplně optimálně, a musí na to reagovat. V těchto často až krizových momentech se zároveň nejlépe ukáže, co přesně by býval management potřeboval vědět, aby dokázal řešit vzniklou situaci efektivněji. To jsou přesně ta data, která by měl pak podnikový informační systém umět vyhodnocovat i sbírat. Pokud to v dané chvíli neumí, je namístě po odeznění krize systém nechat náležitě upravit.

Je tu však ještě požadavek na přesnost a také úplnost těchto dat. Proto je důležité umět zaměstnance správně motivovat, aby data do systému zadávali, a hlavně je do celého procesu zapojit a správně s nimi komunikovat.

Nezapomínejte na čištění dat

Data jsou to nejcennější, co firma má. Je však potřeba dodat jedno důležité ALE! Platí to jen za podmínky, že všechna historická data, která firma (nejen) ve svém plánovacím procesu používá, jsou správná a úplná. Proto pokud chcete do procesu řízení datové změny zapojit nové datasety, je obvykle potřeba věnovat těmto „kostlivcům ve skříni“ pozornost.

Na plánování si připravte workflow

Samotné plánování strategické změny by mělo být standardizovaným procesem, stejně jako by jím mělo být plánování rozpočtu, výroby, obchodu, marketingových aktivit, skladových kapacit atd. Procesní řízení je něco, co libovolný podnikový informační systém umí velice dobře pokrýt a podpořit. Má k tomu totiž k dispozici standardizované nástroje v podobě workflow, sledování průchodu procesem atd.

Business intelligence jako důležitý pomocník

Nedocenitelným zdrojem informací, které lze využít k iniciaci, realizaci i samotnému řízení strategické změny, jsou v dnešní době business intelligence (BI) nástroje. Nová edice HELIOS Orange proto nabízí vestavěnou cloudovou BI a totéž nabízí i náš systém HELIOS Green. Business intelligence umožňuje vidět v datech širší souvislosti. Už staré české přísloví říká, že pro stromy nemusíte vidět les, a v dnešní době gigantického množství dat je to pravda dvojnásob. To je o důvod víc, proč zapojit business intelligence do firemního rozhodování.

PDCA cyklus vyžaduje podporu i na straně managementu

A tím se dostáváme vlastně i k samotnému základu řízení strategické změny. Takzvaný PDCA cyklus (od anglického Plan, Do, Check, Act) je totiž nikdy nekončícím procesem, kdy po fázi plánování přichází implementace plánu, pak ověření toho, proč a jak moc se ho dařilo nebo nedařilo zrealizovat, a nakonec i přijetí odpovídajících kroků k tomu, aby nový plán byl ještě úspěšnější než ten předchozí. To všechno jsou kroky, ve kterých vás může moderní podnikový informační systém jako HELIOS Orange či HELIOS Green jen podpořit. Pro praktickou realizaci je však vždy potřeba mít kvalitní tým manažerů na všech úrovních řízení. Je to vlastně podobné jako v moderním automobilu s pokročilými asistenčními systémy – ty sice dokážou některé funkce řídit už bez zásahu řidiče, ale je to právě řidič, kdo rozhoduje o tom, jakým směrem se jeho auto bude ubírat.