Robert Monsberger: „Optimalizujte výrobu už teď!“

Nakladatelství Economia pořádalo 7. června v Praze konferenci na téma Průmyslu 4.0. Na konferenci vystoupila celá řada českých i zahraničních speakerů, včetně například rektora ČVUT v Praze. A chybět jsme nemohli ani my. Robert Monsberger, člen představenstva Asseco Solutions, zde vystoupil s prezentací na téma údržby v době digitální evoluce, která vyvolala silnou odezvu.

O čem jsme hovořili

Své vystoupení na téma Průmyslu 4.0 zahájil Monsberger slavným citátem Henryho Forda: „Kdybych se byl zeptal lidí, co chtějí, řekli by, že rychlejšího koně.“ Použil ho pro uvedení tématu vývoje konvergence v IT, která se nyní dostala do stádia, kdy IT splývá s čímkoliv „chytrým“ – městy, státy a samozřejmě i průmyslem a navázal u nás zatím nepříliš známým výzkumem německého Spolkového úřadu pro informatiku, telekomunikace a nová média (Bitkom).

Ten poukazuje na fakt, že přibližně pětina německých podniků se obává, že digitalizace ohrožuje jejich existenci. Čtvrtina firem si pak stěžuje, že je konkurence v digitalizaci předběhla a celá třetina firem má problémy se s digitalizací vyrovnat. Monsberger tak demonstroval, jak důležitou výzvou se doba, kdy IT mění chod celých odvětví, stává a jak důležitým mezníkem bude tento trend v průmyslu.

Existenciální výzva pro celou ekonomiku

Aby Monsberger ukázal, že Průmyslu 4.0 se netřeba obávat a že je naopak třeba ho včas využít, shrnul i jeho hlavní výhody – úspory nákladů, nárůst efektivity a produktivity. Upozornil však, že v případě Průmyslu 4.0 nejde jen o digitalizaci obchodních procesů, ale i celého obchodního modelu. Pokud ji firmy provedou důsledně a dostatečně využijí nových možností, dočkají se nárůstu tržeb, vyššího tržního podílu a rychlejšího vývoje produktů.

Současné trendy v údržbě

Nejvíc patrné jsou tyto trendy v oblasti údržby strojů. Na tu se specializuje i SCS, nadstavbový systém od Asseco Solutions pro výrobní ERP systémy. Cloud, mobilita, Internet věcí (IoT) a velká data – to jsou nejnovější trendy. Monsberger je ilustroval na příkladu našeho rakouského zákazníka NGR, který se zabývá konstrukcí a vývojem recyklačních strojů.

NGR využívá SCS pro monitoring interních procesů, zejména chodu jejích strojů instalovaných u zákazníků. NGR díky tomu může své zákazníky informovat o blížící se závadě vyžadující servisní zásah. Využívá k tomu konkrétně řešení Smart Dialog. To odesílá v reálném čase provozní data a informace o jednotlivých strojích do libovolného zařízení zákazníka. Stroje jsou vybaveny desítkami senzorů a klient tak má nejen přehled o blížící se potřebě údržby, ale také má detailní reporty o vytíženosti jednotlivých strojů, což mu umožňuje optimalizovat interní procesy. Inteligentní řešení pro efektivnější údržbu tak má i další důležité způsoby využití.

Konkurence v průmyslu bude tvrdší

V závěru svého vystoupení pak Monsberger publikum složené z více jak stovky zástupců českých průmyslových podniků upozornil na to, že konkurence bude stále tvrdší. Připomněl, že časové okno pro využití potenciálu digitalizace k vylepšení a kontrole interních procesů a výroby je omezené. Že je důležité začít teď, aby české podniky nedopadly jako čtvrtina těch německých, které vnímají, že už je konkurence o hodně napřed. Jeho prezentace vzbudila velký zájem i následnou diskusi.