Systém na míru firmě nestačil, HELIOS Orange vše vyřešil do 30 dnů

Společnost ONEplanet,ONE­business poskytuje klientům komplexní služby v oblasti prodejních a zákaznicky orientovaných procesů. Koncem roku 2017 začala firma velmi rychle růst. Situace ve firmě byla kritická, protože původní systém, připravený na míru, už nestačil. Firma nakonec zvolila HELIOS Orange, který do 30 dnů pokryl všechny základní procesy.

Malý versus velký systém

Obvyklým schématem u začínajících firem je, že se snaží klíčové firemní procesy nejprve pokrýt v systému Excelů či s využitím nějakého malého, na míru připraveného systému. Příběh ONEplanet,ONE­business začínal v roce 2017 podobně. Firma využívala systém vytvořený na míru konkrétnímu projektu, který však už po pár měsících přestal stačit rychlému růstu a masivnímu rozšiřování firemních aktivit. Koncem roku už začala být situace natolik problematická, že se firma rozhodla co nejrychleji nasadit robustní profesionální ERP systém. Volba nakonec padla na HELIOS Orange.

„Rozhodnutí a výběr ERP systému byly velmi silně ovlivněny předchozí pozitivní zkušeností jak se systémem HELIOS Orange, tak se společností Asseco Solutions, kterou členové vedení společnosti nezávisle získali z implementací v předchozích letech v řadě jiných společností, kde působili,“ vysvětluje Ondřej Bartoň, CIO v ONEplanet,O­NEbusiness.

Společnost přitom potřebovala nasadit systém velice rychle. Její byznys začal vyžadovat propojení se systémy zákazníků a firma nutně potřebovala začít využívat mobilní aplikaci pro správu skladových zásob u externích obchodníků. To byly funkcionality, které malý, na míru připravený systém už nedokázal pokrýt. HELIOS Orange přitom nabízí komplexní pokrytí veškeré agendy ohledně velkoobchodulogistiky, a to včetně specializovaného řešení Gatema WMS, které nakonec ONEplanet,ONE­business rovněž využila.

Od hašení požáru k budování pevné základny pro další růst

Velmi častým schématem implementace profesionálního ERP řešení je postupné zavádění systému v několika etapách. Nejinak tomu bylo v ONEplanet,O­NEbusiness. Během pouhých třiceti dnů, tedy ještě v prosinci 2017, byly pokryty všechny klíčové firemní procesy a firma byla plně připravena na veškerý chystaný růst.

V další etapě, která trvala do května 2018, se doladil systém jako celek a vytvořila se mobilní aplikace pro externí obchodní týmy. Systém byl rovněž plně připraven na správu dat zákazníků. Postupně pak následovala implementace modulu pro správu skladů Gatema WMS i dalších nástrojů pro zefektivnění řízení společnosti.

Systém roste spolu s firmou

V současné době ONEplanet,ONE­business klade velký důraz na vytěžování a reporting dat. To oceňují zejména obchodní partneři firmy, kteří mají vždy velmi rychle k dispozici správná data, jež v danou chvíli potřebují pro své rozhodování. Těm nejvýznamnějším firma dokonce umožňuje přímý online náhled na data, a to přes webové rozhraní ePortálu. Společnost také velmi profituje z nástrojů pro automatizaci procesů, jako je třeba Balíkobot. Nedávno dokončila rovněž implementaci document management systému, který by jí měl výrazně ulehčit od běžné administrativy. HELIOS Orange tak postupně pokrývá stále nové a nové potřeby, které přicházejí coby přirozená součást rychlého růstu firmy.