Už žádné chyby v celních podáních aneb proč chtít na cla nový HELIOS Orange

HELIOS Orange patří v ČR už řadu let mezi vůbec nejpoužívanější podnikové informační systémy pro automatizaci veškerých elektronických podání na celní správu a do společných systémů EU pro řešení cel, jako je NCTS. Nová edice iNUVIO všechny tyto funkce posunula na zcela novou úroveň. Řešíte ve firmě cla? Přinášíme vám řadu velmi dobrých důvodů, proč zvolit HELIOS Orange, ať už je váš ERP systém jakýkoliv.

Modul v rámci HELIOS Orange i specializovaný systém propojený s vaším ERP

DHL Express Czech Republic, Siemens VDO Automotive, Innogy, Coca-Cola Česká republika, Kaufland ČR, ale také ryze české společnosti jako České dráhy, Mountfield, Meopta či Barum Continental – ti všichni při řešení cel spoléhají na HELIOS Orange. Řada těchto firem však nepoužívá HELIOS Orange jako svůj primární podnikový informační systém. Jak je to možné?

Nový HELIOS Orange edice iNUVIO je plně otevřený systém, který je postaven na nejnovější platformě Microsoft SQL Server. Díky tomu dokáže zajistit bezproblémovou, spolehlivou a bezpečnou výměnu dat s libovolným podnikovým informačním systémem. Chcete ho využít třeba opravdu jen na řešení cel? Není problém, stačí si pořídit příslušný modul pro řešení cel a výkaznictví Intrastat. Chcete mít vše, od řízení výroby přes HR, účetnictví, CRM až právě po cla, v jednom podnikovém informačním systému? Není problém, nový HELIOS Orange to zvládne.

Celní problematika na jednom místě

Pokud naši zákazníci na HELIOS Orange něco opravdu oceňují, je to jeho dokonalá schopnost pokrýt veškeré výkaznictví a evropskou i českou legislativu ohledně cel, respektive exportu a importu obecně. Cla, intrakomunitární plnění, spotřební daně (agendy EMCS), celní sklady, daňové sklady, aktivní zušlechťovací styk, evropské výkaznictví v systémech NCTS, ECS, ICS, Intrastat, elektronická podání Celní správě ČR, spolupráce s certifikovanými VAN operátory, to vše můžete plně automatizovat a řešit na jednom místě, právě z HELIOS Orange. Navíc vše můžete snadno doplnit i o pokrytí nezbytných logistických procesů, včetně komplexního řešení všech aspektů Incoterms.

Certifikace pro Intrastat, ICS, NTCS, ECS a další systémy samozřejmostí

HELIOS Orange je plně certifikovaný systém pro generování měsíčního hlášení Intrastat i všech povinných výstupů pro ICS, NTCS, ECS, EMCS a další systémy pro elektronickou evidenci a výkaznictví v oblasti importu/expor­tu/tranzitu v EU. Veškeré dokumenty umožňuje v případě Intrastatu exportovat do CSV souboru v příslušném formátu, který následně můžete podat přes InstatDesk či InstatOnline. V případě ICS, NCTS či ECS je samozřejmostí možnost exportu do XML opatřeného elektronickým podpisem. Systém obsahuje všechny základní číselníky – celní sazebník TARIC, E-ČIT, seznam citlivého zboží, aktuální seznamy celních úřadů EU atd. – vždy v aktuálních platných verzích. HELIOS Orange vám umožňuje sledovat i více tzv. zpravodajských jednotek a povolení celních úřadů najednou, což usnadňuje řešení cel například v rámci holdingů.

Hlášení pro Intrastat lze sestavovat jak na základě zdrojových dokladů (faktury, dodací listy, příjemky apod.), tak na základě evidence jednotlivých operací. Generování celních dokladů ze spedičních modulů systému je rovněž samozřejmostí.

Velmi pokročilé jsou i možnosti systému v oblasti exportu a importu dat. Jednotlivé operace můžete vyplňovat v Excelu, importovat či exportovat z CSV souborů zpracovaných v jiných systémech či prostřednictvím konektorů přebírat přímo na úrovni databázového serveru či EDI. Třešničkou na dortu je také možnost provázat se cly také jednotlivé operace na přepravní smlouvy CMR, průvodní osvědčení EUR.1 a podobně.

Dokonalé pokrytí všech agend Celní správy ČR i jednotných agend EU

HELIOS Orange tedy dokáže pokrýt všechny myslitelné agendy ohledně importu, exportu, tranzitu a zušlechťování zboží bez ohledu na zemi jeho původu, jeho cílovou destinaci či dodatečné daně (např. spotřební) a cla, kterým zboží podléhá.

Klíčovou funkcionalitou je také kompletní pokrytí související daňové legislativy, včetně celních a daňových skladů. Nechybí však ani podpora procesů souvisejících s legislativními odlišnostmi zahraničních a evropských trhů, jako je například automatizované zpracování záručních listin či evidence všech certifikací (např. CE), což ocení zejména importéři.

Pro větší přehlednost jsou jednotlivé agendy rozděleny na podcelky – celní sklady, celní případy, daňové sklady, daňové průvodní doklady, přípravná fakturace a zpracování záručních listin (včetně těch pro tranzit).

Automatická výměna dat s Celní správou ČR i se všemi certifikovanými VAN operátory

HELIOS Orange samozřejmě podporuje i plně automatizovanou výměnu dat se všemi v současné době certifikovanými VAN operátory v ČR. Stejně tak lze přímo z HELIOSU generovat elektronická podání Celní správě ČR, včetně zajištění jejich elektronického podpisu. Nový HELIOS Orange v sobě samozřejmě zahrnuje i všechny náležitosti vynucené nařízením eIDAS, díky čemuž usnadňuje elektronickou výměnu dokumentů i s libovolnými dalšími úřady v EU.

Na speciální odvětví volte specializované nástroje

Import, export, tranzit a aktivní zušlechťování zboží jsou velmi specifická agenda, která je zejména při obchodním styku se státy mimo EEA zatížena velkým množstvím legislativních povinností, nejen v oblasti výkaznictví pro evropské systémy, jako je Intrastat, ICS, NTCS, ECS, eventuálně EMCS, ale také v oblasti splnění zákonných povinností ohledně záručních listů či třeba v oblasti včasného a správného podání přiznání k DPH nebo kontrolních hlášení. HELIOS Orange coby specializovaný systém pro český a slovenský trh přitom jako jeden z mála dokáže dokonale pokrýt jak jednotné legislativní požadavky zemí EU (respektive EEA), tak národní legislativní požadavky v oblasti daní a systémů pro jejich elektronické podání. To vše maximálně přehledně, automatizovaně, a tudíž bezchybně.