Uživatelské rozhraní musí být pro uživatele ergonomické i příjemné

Možná jste to už někdy zažili. Koupíte si skvělé auto s dokonalými jízdními vlastnostmi, ale vzhled a ovládání palubního systému vás rozhodně netěší. Nebo si pořídíte velkou televizi se skvělým obrazem, ale najít něco v menu je utrpení. S podnikovými informačními systémy je to často podobné. Brzy se to ale změní!

Na uživatelském rozhraní záleží

Uživatelské rozhraní obecně rozhoduje o tom, jak rádi budeme danou věc, program či informační systém používat. Jak nám vlastně každodenní práce s danou věcí bude příjemná, jak pro nás bude intuitivní, a tudíž také rychlá. Hraje tedy klíčovou roli v naší „uživatelské zkušenosti“. Pro tu je důležitých hned několik klíčových aspektů. Kromě estetického hlediska do hry vstupuje i srozumitelnost, respektive pochopitelnost a také ergonomie – kde se který ovládací prvek nalézá a jak moc je jeho umístění logické z pohledu každodenního používání. Mimochodem, právě ergonomie je důvodem, proč na klávesnici počítače nemáte písmena srovnána podle abecedy. Ve skutečnosti umístění kláves na klávesnici QWERTY vychází z četnosti využití jednotlivých znaků v angličtině a z toho, jak daleko k nim budou mít prsty, když budou optimálně rozmístěny nad klávesnicí.

Ošklivé věci netáhnou

Faktem je, že lidé mají raději pěkné věci. To platí obecně o čemkoliv. O pracovních nástrojích dvojnásob. Zatímco na krumpáč obvykle tak moc nekoukáme, byť by nás asi také zaskočilo, pokud by byl růžový s modrými hvězdičkami, ale na software, s nímž pracujeme, jsme zvyklí koukat více než dost. Své o tom vědí třeba Google, Apple nebo Microsoft, kteří mění své desktopové a mobilní operační systémy takřka s každou generací. Uživatelské rozhraní musí být totiž pěkné v dané době. Musí tedy sledovat soudobé trendy. U podnikových informačních systémů se tyto módní změny v minulosti často opomíjely. Nyní však přichází doba, kdy i zde začne být kladen důraz na estetično. Aspoň u našich systémů HELIOS.

Srozumitelnost a pochopitelnost ovládání je alfou a omegou

„A k čemu je tahle oranžová kontrolka?“ zní častý dotaz méně zkušených řidičů, když se jim rozsvítí kontrolka vyzývající ke kontrole motoru. V podnikových informačních systémech je to však často podobný příběh. Jejich uživatelské rozhraní nezřídka ukrývá spoustu nesrozumitelných voleb, tlačítek, položek menu a podobně. Na rozdíl od zmíněné kontrolky však uživatelé tyto volby obvykle vůbec nepotřebují. Moderní podnikové informační systémy proto brzy vykročí jiným směrem. Pro větší srozumitelnost se přizpůsobí logice uživatelského rozhraní asi nejrozšířenějšího softwaru na světě – Microsoftu Office, který v tomto ohledu dlouhá léta stanovuje standardy. Zastaralá menu a miniaturní tlačítka tak nahradí „ribbon“ neboli v české lokalizaci pás karet. Ten Microsoft představil poprvé v Office 2007, naplno jej prosadil v Office 2010 a postupně se pás zabydlel i ve Windows a zdomácněl také u celé řady dalších programů či aplikací. Ukázalo se totiž, že je zkrátka přehlednější a srozumitelnější.

Ergonomie už nemůže dál plakat

Podnikové informační systémy jsou na rozdíl od celé řady dalších aplikací specifické v tom, že velká část uživatelů používá po 80 % veškerého času, kdy se systémem pracují, jen několik málo funkcí. Někdy dokonce i dvě tři, například v servisu nebo účtárně. To je bohužel něco, co univerzálně stavěné podnikové informační systémy často nedokázaly efektivně podchytit, protože položky i struktura menu musely být přizpůsobeny všem.

V moderních systémech se však objeví panely oblíbených funkcí, které jednou pro vždy udělají přítrž zbytečnému pátrání v menu a nabídkách. Potřebujete v informačním systému jen zadávat nové servisní zakázky, vidět aktuální stav rozpracovanosti všech zakázek a vydávat ty hotové? Pak vaše uživatelské menu bude mít jen tři tlačítka a na zbytek ovládacích prvků můžete s ledovým klidem zapomenout, nebo si ho dokonce skrýt. V jednoduchosti je totiž síla, jak říkával už Steve Jobs.

Že těch funkcí potřebujete desetkrát více, ale nechcete je lovit v páté úrovni menu? Nevadí, hierarchii a kompletní strukturu položek menu si budete moct brzy upravovat podle svého. Navíc přibude i hypertextové vyhledávání funkcí, které důvěrně znají uživatelé Androidu či třeba Office 2016. Najít všechny funkce systému, kde figuruje například „faktura“, bude otázka okamžiku.

Produktivita až na prvním místě

Nárůst produktivity je jedním z nejčastějších přínosů podnikových informačních systémů. V minulosti k němu docházelo hlavně díky standardizaci, optimalizaci a automatizaci procesů, kterou podnikové informační systémy do firem přinesly. Teď, v době mnohdy katastrofálního nedostatku pracovních sil, je však třeba začít šetřit čas lidí, kteří se systémy pracují. Každý pohyb myší, každé kliknutí, každé hledání nějaké často používané funkce ukryté kdesi v menu stojí čas, a hlavně pozornost a soustředění, jež uživatel věnuje místo své práci samotnému ovládání systému. Je úkolem nadcházející generace podnikových informačních systémů, aby umožnila uživatelům soustředit se výlučně na práci.