Výrobní podniky se budou muset změnit, Průmysl 4.0 přinese velká data

Výrobní podniky čeká doslova průmyslová revoluce. Průmysl 4.0 totiž představuje zcela nový přístup k plánování, a hlavně chodu výroby. Klasický PDCA cyklus (plan, do, check, act) už se totiž bude týkat i strojové výroby. A k tomu jen modernizace strojů a IT systémů prostě nestačí.

Tisíce senzorů zaplaví výrobu

„Průmysl 3.0“ zahrnoval širokospektrální nasazení informačních systémů, elektronizaci kanbanu v podobě čárových kódů či RFID, výrazně efektivnější řízení zásob i přesné kapacitní plánování výroby. Vše najednou bylo možné v reálném čase sledovat, vyhodnocovat a forecastovat. Každý jeden produkt, byť třeba z nedokončené výroby, měl jasný stav rozpracování, nákladovost i informaci, odkud jsou jednotlivé součástky. Kvalita stoupala, zatímco náklady se při správné implementaci vydaly přesně opačným směrem.

Průmysl 4.0 tohle všechno akceptuje a využívá, jen to doplní o dosud nevídaná data z výroby. Hodně dat, doslova gigantické množství. Ta pocházejí z tisíců senzorů uvnitř jednotlivých strojů, které monitorují nejen reálný stav výroby až na úroveň jednotlivých jejích kroků. Jestliže ERP systémy v Průmyslu 3.0 dokázaly říci, že stav výrobku 117234 je „v lakovací lince“, pak v Průmyslu 4.0 to bude „v lakovací lince 12, po prvním lakování bílou barvou, do konce schnutí zbývá 23 minut, v plánu jsou ještě dva laky, stav zásobníku barvy je 48,6 %, doplnění je plánováno na čtvrtek 17:12 až 17:14, kdy zároveň probíhá kontrola na stroji 12, 56 a 74“. To je ale jen první, méně podstatná část údajů, jež slouží k získání velmi přesného přehledu o chodu výroby. Umožňují ji nové, inteligentní stroje vybavené stovkami senzorů.

Umělá inteligence přichází

Druhá část je ta, kde se právě děje ona „magie,“ umělá inteligence a analytické výstupy. V Průmyslu 4.0 o sobě všechny stroje vědí. Naplánovat doplnění barvy tak dokáže backendový systém sám, na základě uplatnění prvků umělé inteligence. Dojde ve čtvrtek v 17:12 v lakovací lince barva? Nikoliv. Ale s ohledem na to, že stroj 12 v tu chvíli nutně potřebuje běžnou údržbu a na stroji 74 analýza poukazuje na možný výskyt poruchy, systém na základě znalosti výrobního procesu navrhl spojení jednotlivých částí do jedné, aby se výroba jako celek zastavila na co nejkratší dobu. A o to právě jde, o maximální vytížení výrobních kapacit. Jestliže dnes je 85 % velmi dobrým standardem a 90 % fenomenálním úspěchem, Průmysl 4.0 bojuje o těch zbylých 10 %, až na hranici přestavovacích časů a nezbytného seřizování či údržby.

K tomu na oplátku něco vyžaduje – ony „chytré“ stroje vybavené všemi senzory, vysokorychlostní konektivitu k nim, robustní IT infrastrukturu s dostatečným výpočetním výkonem, profesionální ERP systém řízení výroby, jako například HELIOS Green, a samozřejmě i onu IT nadstavbu pro Průmysl 4.0, jako třeba řešení SCS. Co však v záplavě technických informací a zkratek často zaniká, je fakt, že vůbec nejdůležitějším prvkem Průmyslu 4.0 se stávají manažeři.

Nasazení datových analytiků přispěje k zefektivnění vý­roby

Inteligentní stroje mohou nahradit lidskou sílu, umělá inteligence může plně převzít kapacitní plánování výroby, ale jsou to právě manažeři, kteří musejí činit klíčová rozhodnutí. Průmysl 4.0 jim k tomu dá data, moře dat. Vlastně vše, co manažeři odjakživa chtěli – tvrdá data ke všemu. Jenže k nim je potřeba správně nastavit potřebné analytické výstupy, a co je vůbec nejdůležitější, aktivně s nimi pracovat. Klíč k zefektivnění výroby má každá firma před sebou. V Průmyslu 3.0 nebyl vždy vidět, ale Průmysl 4.0 ho změří, ukáže a popíše. Bez zkušených datových analytiků to však manažeři beztak neuvidí. Právě to je ona odvrácená strana věci – nová vlna propouštění, o níž se v souvislosti s Průmyslem 4.0 často hovoří. Místo dělníků totiž vzniknou pracovní místa pro zkušené a vzdělané analytiky.

Průmysl 4.0 si vyžádá Management 4.0

Dobře připravené analytické výstupy dokážou odhalit nedostatky v procesním nastavení výroby, neefektivitu, zpoždění i všechny rezervy. Ale budou to právě lidští manažeři, kteří budou muset rozhodnout, jak a kdy celou situaci vyřešit. Nástroje Průmyslu 4.0 jim však nabídnou pomocnou ruku i zde, veškeré modelování a analýzy budou totiž mnohem přesnější. Chtěli jste vždy řídit každý aspekt výroby na základě přesných dat? Teď je budete mít. Jenže bez osvícených manažerů se praktické přínosy Průmyslu 4.0 nikdy nebudou moci projevit.