Zaměstnanci budou mít nového parťáka, stane se jím informační systém

Umělá inteligence postupuje mílovými kroky. Ukazuje vám reklamy na věci, které byste mohli chtít koupit, pomáhá vám dnes a denně s překlady i rozpoznáváním hlasu a velmi brzy za vás bude i řídit, a to nejen auta. Také informační systémy (IS) budou inteligentní a zaměstnanci firem v nich brzo najdou svého nového, virtuálního kolegu.

Umělá inteligence postupuje mílovými kroky

Rozvoj umělé inteligence v posledních letech zaznamenává jeden průlom za druhým. Stojí za tím především dramatický nárůst výpočetního výkonu nových procesorů, grafických karet i specializovaných čipů pro umělou inteligenci, které se dostávají například do moderních chytrých telefonů či některých aut. Je tedy jen logickým vyústěním, že brzy bude pomáhat i lidem ve firmách při jejich práci. Zatímco umělá inteligence řídící plně automatizovanou výrobu, včetně kapacitního plánování a ad hoc řešení odstávek a údržby, je ještě relativně daleko, o něco jednodušší „inteligentní asistenti“, pomáhající automaticky upozornit například na to, že nějaký váš zákazník se nově ocitl v insolvenčním rejstříku, už klepou na dveře.

Virtuální kolega může odvádět práci, kterou nikdo nemá rád

Jedním z klíčových přínosů podnikových informačních systémů je automatizace procesů. Jednoduše řečeno dokážou podnikové IS samy provádět jinak vcelku nevděčnou monotónní, a proto často chybovou manuální práci v oblasti přepisu dat, zpracování dat apod. Procesy, které šlo doposud v podnikových IS automatizovat, však byly vcelku omezené. Systém například mohl předpřipravit objednávku v okamžiku, kdy jste ze skladu brali poslední kus nějakého zboží či materiálu, či dokázal upozornit zákazníka, že k nákupu počítače v e-shopu by se mu mohl hodit i IEC napájecí kabel. Tato řekněme první generace virtuální asistence podnikových IS je dnes vcelku běžná a vlastně jsme si na ni už velmi rychle a rádi zvykli. Informační systém v ní nahrazuje zkušeného skladníka, prodavače atd.

Teď však přichází čas na novou generaci inteligentní automatizace procesů, která už jde o krok dál, za hranice toho, co dříve dělali lidé. Přichází s jakýmsi virtuálním kolegou, jenž dokáže hlídat obrovské množství vzájemných souvislostí a závislostí a upozorňovat na potenciální problémy či rizika. V široké změti často i stovek různých procesů a stovek tisíc záznamů, což dnes není ani u menších firem žádnou výjimkou, už totiž není v lidských silách všechny tyto vzájemné závislosti uhlídat. Zejména ne tehdy, kdy do hry vstupují externí datové zdroje jako třeba insolvenční rejstřík, registr plátců DPH, kurzovní lístek ČNB apod.

Virtuální kolegové se stanou běžnou součástí malých a středních firem

Nová generace virtuálních kolegů ukrytých v podnikových informačních systémech nebude mít na starosti vlastně nic jiného než neustále analyzovat možné důsledky souběhu některých procesů a událostí, které běžným zaměstnancům zůstávají často skryty. Řada firemních procesů dnes zahrnuje různá oddělení a více pracovníků najednou. Každý z nich zadá do systému nějaká data a na konci procesu vzniká souhrnný výstup. Virtuální kolega bude mít jedinečnou možnost vnímat všechny procesy jako celek a ve vzájemném kontextu, protože k tomu má k dispozici jednak všechny vstupní údaje v aktuální verzi (včetně těch z externích zdrojů) a jednak i dostatečný výpočetní výkon, aby na ně takto souhrnně dokázal nahlédnout.

Nebude pro něj tudíž absolutně žádný problém připravit výstup typu: „Za pět dní odvádíme státu DPH. Čtyři faktury s DPH v celkové výši 12 542 155 Kč jsou však po splatnosti, což ovlivní naše cash flow tak, že nebudeme mít 1. 8. na účtu finanční prostředky na zaplacení faktury společnosti XYZ ve výši 7 500 000 Kč.“ Tuto informaci nám přitom předá již 20. 7., takže budeme mít 11 dní na řešení vzniklé situace, upomínku zákazníků, přesun plateb za nějaké jiné nákupy, řešení financování atd. Stejně tak může virtuální kolega předat včas příslušným pracovníkům informaci: „Společnost ABC se dnes objevila v insolvenčním rejstříku. V loňském roce měla 20,8% podíl na našich ročních tržbách a v současné chvíli za ní máme neuhrazené pohledávky v celkové výši 28 155 748 milionů Kč, přičemž pohledávka ve výši 12 000 000 Kč má splatnost zítra.“ Takováto informace, na kterou by lidský pracovník narazil obvykle jen naprostou náhodou, je pro firmu rovněž velice důležitá, a to nejen z pohledu včasného přihlášení do insolvenčního řízení, ale také z pohledu přijetí důležitých organizačních opatření.

Budoucnost řízení firem je ve změně přístupu k managementu

Nástup virtuálních kolegů do moderních podnikových IS, jako jsou systémy HELIOS, bude znamenat revoluci v řízení firem. Aby tato revoluce byla možná, bude potřeba, aby jejich vedení věnovalo zvláštní péči a pozornost zejména dvěma oblastem.

Tou první je pečlivé nastavení těchto virtuálních kolegů. Umělá inteligence je zatím jen tak chytrá, jak jsou chytří ti, kteří nastavují její parametry. Každá firma má jiné procesy, s jinými vzájemnými závislostmi, a tak i když budou informační systémy patrně obsahovat některé standardní asistenty, ten největší přínos bude ukrytý právě v těch, které si firma připraví na míru – ať už sama, či za asistence implementačního partnera.

No a pak je tu druhá strana mince – firma musí umět flexibilně reagovat na to, co tito asistenti zjistí, a musí umět rychle přijímat potřebná manažerská rozhodnutí. Vezměme si naše dva modelové příklady. V prvním z nich asistent zjišťuje, že nám v horizontu 11 dní bude hrozit druhotná platební neschopnost a na účtech tou dobou může chybět 7,5 milionu korun. Kdo všechno musí tuto informaci vědět? A jak bude vypadat proces pro případ, že k tomu dojde? To je něco, co je potřeba nastavit už v okamžiku, kdy nastavujeme tohoto virtuálního kolegu, protože jinak by to mohlo postrádat smysl. Jedenáct dní je přitom dostatečný prostor na to, aby například vlastníci firmy uvolnili své vlastní prostředky ze spořicích účtů a firmu na oněch pár dnů podrželi. Když to ale zjistí pozdě nebo nepřijmou opatření dostatečně rychle, dojde u oné platby k prodlení. A co náš druhý příklad? V něm už mohou být výrazně ohroženy celkové tržby společnosti a tím třeba i její životaschopnost. V takovém případě už může být vyžadována akce od většího množství manažerů a pracovníků. Je to situace, na kterou se a priori nedá připravit, ale přesto víme, že může nastat, neboť vyplývá z přílišné ekonomické závislosti na jednom odběrateli.

S inteligentnějšími systémy budou muset nastoupit inteligentnější manažeři

Pokud tedy firmy budou chtít naplno těžit z výhod inteligentnějších podnikových IS, budou nutně potřebovat také „inteligentnější“ manažery. Manažery, kteří dokážou vnímat jednotlivé procesy v širším kontextu, dokážou pracovat s daty a business intelligence nástroji a umějí přijímat rychlá manažerská rozhodnutí. Na ono rychlé rozhodování však naštěstí nebudou sami. Moderní podnikové IS totiž přinesou i plošně dostupné business intelligence.