Záznam - základy práce ve spisové službě HELIOS eObec

Nevyhovuje vám termín školení? Další termíny

Záznam - základy práce ve spisové službě HELIOS eObec

Školení je zaměřeno na spisovou službu HELIOS eObec. Obsahem školení je seznámení se základními postupy práce ve spisové službě HELIOS eObec napříč všemi činnostmi, tedy činností podatelny, vedoucích spisových uzlů, vyřizujících osob a výpravny. Školení je určené pro všechny pracovníky, kteří se při výkonu své práce mohou setkat se spisovou službou HELIOS eObec.

Doporučené vstupní znalosti

Price:

1 000 Kč bez DPH

1 210 Kč with VAT

Obsah

  • Přehled o legislativě vztahující se k výkonu elektronické spisové služby
  • Seznámení s postupem nastavení nového počítače pro využívání spisové služby HELIOS eObec, možnosti nastavení zobrazených/tisknutých přehledů, možnosti osobního nastavení, práce s adresářem
  • Seznámení s činností Podatelny a znalost úkonů, které provádí pracovníci podatelny ve spisové službě HELIOS eObec. Tedy hlavně příjem a zaevidování došlé pošty a jejich předání na spisové uzly, nebo konkrétní vyřizující pracovníky
     
  • Seznámení s činností vedoucích jednotlivých spisových uzlů a znalost úkonů, které provádí vedoucí pracovníci spisových uzlů ve spisové službě HELIOS eObec. Tedy rozdělení pošty na vyřizující pracovníky
  • Seznámení s činností vyřizujících pracovníků a znalost úkonů, které provádí vyřizující pracovníci ve spisové službě HELIOS eObec. Tedy hlavně příjem (popř. odmítnutí) přidělených dokumentů, její vyřízení, vytvoření odpovědi, vytvoření dokumentu z vlastního podnětu a předání dokumentů na výpravnu
  • Seznámení s činností výpravny a znalost úkonů, které provádí pracovníci výpravny ve spisové službě HELIOS eObec. Tedy hlavně vypravení dokumentů
 Další informace k registraci