Helios Fenix

Automatické zpracování bankovních výpisů

Automatické zpracování bankovních výpisů

Máte několik bankovních účtů v jedné nebo dokonce ve více bankách? Nebaví vás už nahrávání jednotlivých výpisů do systému HELIOS Fenix? Máme pro vás řešení! Nová funkcionalita Automatické zpracování bankovních výpisů vám zjednoduší život, a místo klikání můžete svůj drahocenný čas věnovat třeba studiu nové legislativy.

Cena: 2 000,00 Kč

Výkaz - Roční údaje o poskytnutých garancích (GAR)

Výkaz - Roční údaje o poskytnutých garancích (GAR)

Výkaz o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí. Výkaz předkládá územní samosprávný celek (ÚSC), dobrovolný svazek obcí (DSO), případně jiný ekonomický subjekt. Vykazují se garance.

Cena: 3 000,00 Kč

Výkaz - Roční údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru (PAR)

Výkaz - Roční údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru (PAR)

Výkaz o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí. Výkaz předkládá územní samosprávný celek (ÚSC), dobrovolný svazek obcí (DSO), případně jiný ekonomický subjekt. Vykazují se projekty partnerství veřejného a soukromého sektoru.

Cena: 3 000,00 Kč

Kontrola rozpočtových položek na náklady a výnosy

Kontrola rozpočtových položek na náklady a výnosy

Kontrola je určena pro obce, kraje, svazky obcí a příspěvkové organizace, které při účtování o svých příjmech a výdajích používají položky rozpočtové skladby. Kontrola vyhodnocuje správnost použité položky rozpočtové skladby při účtování o úhradě pohledávky nebo závazku s ohledem na nákladový nebo výnosový účet použitý při účtování předpisu pohledávky nebo závazku. Výsledkem je sestava, která má upozornit na účetní zápisy, na kterých by mohlo být mylně účtováno v položkách rozpočtové skladby nebo na nákladových a výnosových účtech.

Cena: 2 300,00 Kč

Výkaz peněžních příjmů a výdajů

Výkaz peněžních příjmů a výdajů

Na základě zákona č. 25/2017 Sb. Zákon o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí a vyhlášky č. 272/2017 Sb. Vyhláška k provedení některých ustanovení zákona o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí lze v systému HELIOS Fenix využít Výkaz peněžních příjmů a výdajů.

Cena: 3 200,00 Kč

Dokladová inventura

Dokladová inventura

Jde o kontrolu skutečných stavů a zjištění případného rozdílu dokladové a fyzické inventury podle účtů v sestavách Inventurní soupis – sdružené účty a Inventurní soupis zkrácený – sdružené účty.

Cena: 2 000,00 Kč

Resortní výkaz nákladů a výnosů

Resortní výkaz nákladů a výnosů

Resortní výkaz nákladů a výnosů je výkaz o nákladech a výnosech z hlediska přijatých transferů pro příspěvkové organizace, které u nákladů a výnosů používají rozpočtovou skladbu (paragrafy, položky, účelové zdroje).

Cena: 3 000,00 Kč