EET - Elektronická evidence tržeb

Na této specializované webové stránce vás budeme postupně seznamovat s novinkami a důležitými informacemi, které se problematiky EET týkají.

EET od 1. 12. 2016

Problematiku Elektronické evidence tržeb (EET), která vstoupila v platnost 1. 12. 2016, intenzivně sledujeme. Elektronická evidence tržeb je obsažena ve všech aktuálně podporovaných verzích systémů HELIOS. 

Na této specializované webové stránce vás budeme i nadále seznamovat s novinkami a důležitými informacemi, které se této problematiky týkají.

Co je EET?

 

Zákon č. 112/2016 Sb. ze dne 16. 3. 2016 o evidenci tržeb ukládá podnikatelům, kteří přijímají tzv. evidované tržby, povinnost odesílat informace o těchto tržbách na společné technické zařízení správce daně - portál EPO. Pojem evidovaná tržba je vymezen v zákoně.

Podrobné informace k EET uveřejňuje Finanční správa na webu www.etrzby.cz

Systém HELIOS je na komunikaci s portálem EPO připraven od 1. 12. 2016. Podrobné informace jsou průběžně zveřejňovány v Aktualitách a v dokumentaci na webu v sekci Poradna. Více informací k HELIOS Orange zde
Více informací k HELIOS Easy zde
Více informací k HELIOS Red zde.

 

 

Koho se to týká?

 

 • stravovací a ubytovací služby - od 1. 12. 2016
 • maloobchod a velkoobchod - od 1. 3. 2017
 • ostatní činnosti, které nejsou uvedeny v ostatních bodech - od 1. 3. 2018
 • vybraná řemesla a výrobní činnost - od 1. 6. 2018

 

 

Co je třeba udělat před spuštěním EET?
 

Požádat Finanční správu o autentizační údaje, které umožní přihlášení na portál EPO. Podnikatel zde zaeviduje své provozovny a vygeneruje si podpisový/é certifikát/y, který/é bude používat pro komunikaci s portálem.

Počet certifikátů není omezen, je na podnikateli, zda bude používat jeden nebo více certifikátů. Platnost certifikátu je 3 roky. Podle aktuálních informací Ministerstva financí ČR je možné o autentizační údaje žádat od 1. 9. 2016.

Žádat je možné elektronicky na Daňovém portálu nebo osobně na libovolném finančním úřadě.

Podrobný popis najdete na stránkách etrzby.cz zde.

Získané autentizační údaje slouží k přihlášení do webové aplikace Elektronická evidence tržeb, ve které se evidují provozovny a spravují certifikáty.

http://www.etrzby.cz/assets/cs/prilohy/webova_aplikace_eet.pdf

Dne 31. 8. 2016 vydalo Generální finanční ředitelství Metodický pokyn k aplikaci zákona o evidenci tržeb, který najdete zde:

http://www.etrzby.cz/assets/cs/prilohy/Metodika-k-evidenci-trzeb_v1.0.pdf

 

 

 

Režimy EET

Běžný režim (online)

 

V online režimu potřebujete připojení na internet a technické zařízení, např. počítač nebo mobilní telefon, které umí odeslat prostřednictvím internetu požadované údaje o tržbě serveru Finanční správy a vystavit účtenku zákazníkovi.

 • Podnikatel zašle datovou zprávu o transakci ve formátu XML Finanční správě.
 • Ze systému finanční správy je zasláno potvrzení o přijetí s unikátním kódem.
 • Podnikatel vystaví účtenku (včetně unikátního kódu), kterou předá zákazníkovi.
 • Zákazník obdrží účtenku.
 

 

Zjednodušený režim (offline)

 

Ve zjednodušeném režimu lze evidovat tržby stanové zákonem, vládním nařízením a tržby, které povolil evidovat ve zjednodušeném režimu správce daně na základě žádosti podnikatele. Nejčastěji se bude jednat o situaci, kdy podnikatel nemá k dispozici žádné internetové připojení.

 • Podnikatel vystaví účtenku bez unikátního kódu a uloží datovou zprávu o tržbě do paměti zařízení
 • Do pěti dnů zajistí podnikatel odeslání datových zpráv o tržbách do systému Finanční správy
 • Finanční správa ze systému zašle potvrzení k přijatým datovým zprávám
 

 

Režim při výpadku spojení

 

 • Podnikatel zašle datovou zprávu o transakci ve formátu XML Finanční správě, ale nepodaří se navázat spojení.
 • Ze systému Finanční správy není zasláno potvrzení o přijetí s unikátním kódem.
 • Podnikatel vystaví zákazníkovi účtenku bez unikátního kódu, účtenka místo něj obsahuje podpisový kód poplatníka.
 • Zákazník obdrží účtenku.
 • Jakmile dojde k obnově spojení, pokladní zařízení odešle automaticky datovou zprávu o transakci.
 • Ze systému Finanční správy je zasláno potvrzení o přijetí s unikátním kódem.
 

 

© 2017 Asseco Solutions Mapa webu Všeobecné obchodní podmínky
Developed by SHERWOOD